Koto Ezawa: Lennon Sontag Beuys (2004)
http://www.ubu.com/film/ezawa_lennon.html